HOME
7 ДНИ ПО ПЪТЕКАТА
Участие в проекта TOUR DES ALPES 2016 г.
GALLERY
ПРОФЕСИОНАЛНА ФОТОГРАФИЯ
GALLERY
Nick Chaldakov photographer
СПИСАНИЕ ФОТО АРТ РЕВЮ
w w w . c h a l d a k o v . c o m   s i n c e   1 9 9 9
Photography Workshop
July - August 2016 | deadline for submitting applications: 30 March 2016
 
 м. юли - м. август 2016 г. | краен срок за записване: 30 март 2016 г.
 
7 ДНИ ПО ПЪТЕКАТА фотографски уъркшоп с Ник Чалдъков
Дизайн на плаката: Деян Романов_

МОГА ЛИ ЛИЧНО ДА УЧАСТВАМ В ПРОЕКТA TOUR DES ALPES 2016 г.?

MAY I PERSONALLY PARTICIPATE IN
THE TOUR DES ALPES 2016 PROJECT?

Всеки, който споделя нашите идеи за природосъобразен живот сред природата, обича фотографията и бъде одобрен след интервю с Ник Чалдъков, може да участва във фотографския уъркшоп "7 ДНИ ПО ПЪТЕКАТА".

Everyone who shares our ideas about an environmentally-friendly way of life in nature, loves photography and is approved following an interview with Nick Chaldakov, may participate in the photography workshop "7 DAYS ON THE TRAIL".

Какво трябва да направя, за да участвам?

- Да имате желание и физически да можете да вървите по алпийските пътеки 7 дни с нас! 
- Да имате палатка и планинско оборудване, необходимо за вървене в планина с надморска височина от 1000 до 3000 м. според района на пътеката, в който ще се включите. 
- Да имате подходяща лека и качествена фото техника и основни познания и опит в използването й. Малките безогледални фотоапарати на Olympus, Fujifilm, Sony или Samsung са с предимство. Повече за избора на фотоапарат в блога на Ник "ФАР КАМЕРА ТЕСТ".

What do I have to do in order to participate?

- You have to be willing to participate in the project and have the physical strength to walk along the Alpine trails with us for 7 days. 
- You must have a tent and mountain gear designed for trekking at an altitude ranging from 1,000 to 2,000 m depending on the section of the trail where you wish to join us.
- To have a suitable lightweight and high-quality photography equipment, basic knowledge how to use it and some experience too. Small mirrorless cameras such as Olympus, Fujifilm, Sony and Samsung are preferable. More information about choosing a camera can be found in Nick's blog "PHAR CAMERA TEST".

Не са нужни много мегапиксели, нужно е желание за снимане.Останалото ще научите от Ник! 

- Да бъдете одобрени след интервюто с Ник Чалдъков за проекта 
- Да дарите 1500 лв. за реализиране на проекта.

You do not need a lot of megapixels. What you need is a desire to take pictures. You will learn the rest from Nick.

- You have to be approved for the project following an interview with Nick Chaldakov
- You have to donate €750 for the realisation of the project

Какво получавам?

 Планински водач с опит в алпийските пътеки - Ники Теста. Повече за него в блога на Ник "MOUNTAIN GEAR TEST".
 Фотографски уъркшоп с преподавател Ник Чалдъков - 7 дни по 8 часа на ден = 56 часа! Това е най-изгодният уъркшоп с Ник Чалдъков. Повече за неговите фотографски курсове в "ПЕРСОНАЛНО С НИК ЧАЛДЪКОВ"
 Ще вървите по едни от най-красивите алпийски пътеки с нас и ще снимате в продължение на 7 дни!
 Ваши избрани фотографии ще участват в изложбата TOUR DE ALPS 2016 г.
 Ваши избрани фотография и биографията Ви ще бъдат представени на уеб сайта на проекта.

What do I get?

 A mountain guide with Alpine trail experience - Nicky the Test. More information about him is available in his blog, "MOUNTAIN GEAR TEST".
 A photography workshop run by Nick Chaldakov - 7 days, 8 hours a day = 56 hours! This is the most advantageous workshop with Nick Chaldakov. More information about his photography courses can be found in "PERSONAL TRAINING WITH NICK CHALDAKOV"
 You will walk along some of the most beautiful Alpine trails with us and you will take pictures for 7 days!
 Selected photographs of yours will be included in the exhibition TOUR DE ALPS 2016
 Selected photographs of yours and your biography will be presented on the project website.

Допълнителните разходи, които всеки заплаща сам: 
- Транспорт до района на алпийската пътеката и обратно - този разход за всеки ще бъде различен. 
- Храна от супермаркети и спане на къмпинг в Алпите за 7 дни (приблизително 300-500 лв.)

Да вървим по пътеката с Ник Чалдъков!
Варна м. Ноември 2016 г.

Additional expenses (everyone has to cover on their own)
- Transport to the area of the Alpine trail and return trip - these expenses may differ
- Food from supermarkets and camping accommodation in the Alps for 7 days (approx. €150-250)

Let's walk the trail with Nick Chaldakov!
Varna November, 2016

7 ДНИ ПО ПЪТЕКАТА фотографски уъркшоп с Ник Чалдъков
C O N T A C T
O N L I N E

NICK CHALDAKOV

mobil: +359 (0) 888 79 75 41  

e-mail: nickchaldakov @ yahoo.com

www.facebook.com/chaldakov

 Find us on Facebook

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

VARNA, BULGARIA
E U R O P E
www.chaldakov.com is free photography gallery for you! 
Sponsor www.chaldakov.com to be free!
Y o u r   L i n k   H e r e !
ПРОФЕСИОНАЛНА ФОТОГРАФИЯ
GALLERY
NICK CHALDAKOV
ФОТО КУРС
СПИСАНИЕ ФОТО АРТ РЕВЮ
CONTACT NICK CHALDAKOV